There is a problem with the service

Use the There is a problem with the service pattern from the GOV.UK Design System.

The GOV.UK Design System does not contain Welsh translations yet. These examples include recommended content in Welsh.

General page

Sorry, there is a problem with the service

Try again later.

We saved your answers. They will be available for 30 days.

Contact the Tax Credits Helpline if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, mae problem gyda’r gwasanaeth

Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.

Gwnaethom gadw’ch atebion. Byddant ar gael am 30 diwrnod.

Cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cymraeg os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.

Service has offline support but no specific page that includes numbers and opening times

Sorry, there is a problem with the service

Try again later.

We have not saved your answers. When the service is available, you will have to start again.

Contact the Tax Credits Helpline if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.

Telephone:
0345 300 3900

Textphone:
0345 300 3909

Outside UK:
+44 2890 538 192

Opening times:
Monday to Friday: 8am to 8pm
Saturday: 8am to 4pm
Sunday: 9am to 5pm

Closed Easter Sunday, Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day.

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, mae problem gyda’r gwasanaeth

Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.

Nid ydym wedi cadw’ch atebion. Pan fydd y gwasanaeth ar gael, bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.

Cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cymraeg os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.

Ffôn:
0808 157 3901

Oriau agor:
Dydd Llun – Dydd Gwener: 08:30 – 17:00

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc.

Sorry, there is a problem with the service

Try again later.

You can change other VAT details.

Contact the Income Tax Helpline if you need to speak to someone about your tax calculation.

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, mae problem gyda’r gwasanaeth

Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.

Gallwch newid fanylion TAW eraill.

Cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cymraeg os oes angen i chi siarad â rhywun am eich cyfrifiad treth.

Help and support

Contact the Service Design Tools team in #team-sdt on HMRC Slack (open in app) or email us.