Service unavailable

Use the Service unavailable pattern from the GOV.UK Design System.

The GOV.UK Design System does not contain Welsh translations yet. These examples include recommended content in Welsh.

General page

Sorry, the service is unavailable

You will be able to use the service later.

We saved your answers. They will be available for 30 days.

Contact the Tax Credits Helpline if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd"

Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth yn nes ymlaen.

Gwnaethom gadw’ch atebion. Byddant ar gael am 30 diwrnod.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.

When you know when a service will be available

Sorry, the service is unavailable

You will be able to use the service from 9am on Monday 19 November 2018.

We have not saved your answers. When the service is available, you will have to start again.

Contact the Tax Credits Helpline if you need to make changes to your claim or speak to someone about your tax credits.

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth o 09:00 ar Ddydd Llun 19 Tachwedd 2018 ymlaen.

Nid ydym wedi cadw’ch atebion. Pan fydd y gwasanaeth ar gael, bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi wneud newidiadau i’ch cais neu siarad â rhywun am eich credydau treth.

Sorry, the service is unavailable

You will be able to use the service from 9am on Monday 19 November 2018.

You can:

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth o 09:00 Ddydd Lun 19 Tachwedd 2018 ymlaen.

Gallwych:

Service is closed for part of the year

This is for a service like tax credit renewals.

After a service closes

Sorry, the service is unavailable

You cannot use the online service to renew your tax credits.

Contact the Tax Credits Helpline to renew your tax credits by phone or post.

You can use the tax credits service to:

 • find out more about your payments
 • see who is on your claim
 • make changes to your claim
 • check the status of your renewal
Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein er mwyn adnewyddu’ch credydau treth.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM i adnewyddu’ch credydau treth dros y ffôn neu drwy’r post.

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth credydau treth i wneud y canlynol:

 • cael rhagor o wybodaeth am eich taliadau
 • gweld pwy sydd ar eich cais
 • gwneud newidiadau i’ch cais
 • gwirio statws eich cais i adnewyddu

Before a service opens

Do not include any contact information.

Sorry, the service is unavailable

You will be able to renew your tax credits from Tuesday 24 April 2018.

You can use the tax credits service to:

 • find out more about your payments
 • see who is on your claim
 • make changes to your claim
Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Byddwch yn gallu adnewyddu’ch credydau treth o Ddydd Mawrth 24 Ebrill 2018 ymlaen.

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth credydau treth i wneud y canlynol:

 • cael rhagor o wybodaeth am eich taliadau
 • gweld pwy sydd ar eich cais
 • gwneud newidiadau i’ch cais

Service is closed forever

Nothing has replaced the service

Sorry, the service is unavailable

The submit an employment intermediary report service has closed.

Contact us if you need to speak to someone about the service and your reports.

Telephone:
03000 555 995

Opening times:
Monday to Friday: 8:30am to 4:30pm

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Mae’r gwasanaeth ar gyfer cyflwyno adroddiad cyfryngwr cyflogaeth wedi dod i ben.

Cysylltwch â ni os oes angen i chi siarad â rhywun am y gwasanaeth a’ch adroddiadau.

Ffôn:
0808 157 3901

Oriau agor:
Dydd Llun – Dydd Gwener: 08:30 – 16:30

Something has replaced the service

Sorry, the service is unavailable

Universal Credit has replaced tax credits.

Contact the Tax Credits Helpline if you need to speak to someone about your tax credits.

You can:

Welsh translation of this example

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli credydau treth.

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes angen i chi siarad â rhywun am eich credydau treth.

Gallwch wneud y canlynol:

Help and support

Contact the Service Design Tools team in #team-sdt on HMRC Slack (open in app) or email us.